ประตูขนาดมาตรฐาน ยังเพียงพอสำหรับบ้านของคนยุคใหม่ไหม?